Flextur Handelsbetingelser og Betalingsvilkår

Flextur administreres af trafikselskabet FynBus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C, som en del af Flextrafik. De til enhver tid gældende vilkår for anvendelse af Flextur findes på fynbus.dk/flextrafik.

 

Handelsbetingelser

Hvor kan du køre ?
Flextur kan benyttes i de fynske kommuner – med undtagelse af Odense Kommune og Langelands Kommune. Du skal være opmærksom på, at ikke alle kommuner har valgt at tilbyde Flextur i samme omfang. På fynbus.dk kan du se hvilke kommuner, der tilbyder Flextur og i hvilket omfang.

 

Hvem kan køre?

Du behøver ikke at være bosat i FynBus’ område for at køre Flextur i FynBus’ område.

Hvis du søger en rejse fra adresse til adresse på Rejseplanen, kan du blive tilbudt og bestille Flextur, når der ikke kører bus, Plustur eller tog. Bestilling af Plustur eller Flextur via Rejseplanen kræver, at du opretter en særskilt kundeprofil for Rejseplanen. Dette gør du på rejseplanen.flextrafik.dk.

Du kan også bestille Flextur via Flextrafik-app’en, på fynbus.flextrafik.dk eller ved at ringe på tlf. 63 11 22 55.

For at bestille rejser via Flextrafik-app eller fynbus.flextrafik.dk skal du oprette en kundeprofil på fynbus.flextrafik.dk med en unik e-mailadresse og – i de fleste tilfælde - NemID/MitID.

Du kan både oprette en profil på rejseplanen.flextrafik.dk (til bestilling af Plustur og Flextur via Rejseplanen) og en profil på fynbus.flextrafik.dk (til bestilling af Flextur via app og fynbus.flextrafik.dk). Minimumsprisen for Flextur er lavest, når du bestiller via Rejseplanen.

 

Betaling

Ved bestilling via selvbetjening kan du betale med betalingskort.

Flextur kan kun betales med de betalingskort, der er mulige i systemet, og ikke med Rejsekort eller periodekort fra FynBus eller DSB. Ved betaling med betalingskort trækkes betalingen på din konto 5 hverdage efter den dato, hvor rejsen udføres.

Betalingskortet skal tilmeldes kundeprofilen, før en rejse bestilles.

På nuværende tidspunkt dækker betegnelsen ”betalingskort” over følgende korttyper:

-        Dankort/VISA Dankort,

-        Visa/Electron,

-        American Express,

-        MasterCard, og

-        JCB.

 

FynBus kan løbende ændre listen over hvilke betalingskort, der mulige at anvende.

 

Bestilling og afbestilling

Du skal bestille Flextur senest 2 timer før rejsens start og op til 14 dage før selve rejsedagen.

Ved bestilling af Flextur skal du være opmærksom på, at det er de korrekte adresser, du indtaster, således at vognen ikke kører forgæves.

Du er selv ansvarlig for, at rejsetidspunkt og adresserne på din rejse er korrekte. Umiddelbart efter bestilling får du tilsendt ordrebekræftelse på den oplyste e-mailadresse. Du skal kontrollere ordrebekræftelsen og afbestille rejsen igen, hvis den ikke svarer til den afgivne bestilling.

Hvis en rejse skal ændres online, skal dette ske senest 2 timer før rejsens start. En ændring af en rejse sker ved afbestilling af den uønskede rejse og bestilling af en ny rejse.

Hvis du fortryder din bestilling af en rejse, kan du afbestille rejsen umiddelbart efter bestilling.

Afbestilling af rejser skal ske hurtigst muligt og senest 1 time før rejsens start. En rejse kan afbestilles via din rejseoversigt, når du er logget ind på fynbus.flextrafik.dk eller via app’en ”Flextrafik”. Du kan se, at rejsen er afbestilt, når den er fjernet fra oversigten over dine kommende rejser.

Alle rejser, der er bestilt i dit cpr-nummer, kan ses på fynbus.flextrafik.dk og i app’en. Dette gælder også for fx Flextur og Plustur bestilt via Rejseplanen / Rejseplanens app / rejseplanen.flextrafik.dk samt for andre typer kørsel bestilt via telefon eller på anden måde. Rejser, der ikke er bestilt via fynbus.flextrafik.dk eller app’en, vil dog alene fremgå med dato, klokkeslæt og til-/fra-adresser. For disse rejser vil du således ikke kunne se yderligere oplysninger såsom hvilken type kørsel, der er tale om. Vær derfor opmærksom, hvis du benytter andre former for flextrafik til fx OUH eller andet. Alle rejser, uanset hvor de er bestilt, vil kunne afbestilles via fynbus.flextrafik.dk og app’en.

Hvis du ikke kan afbestille din rejse via rejseoversigten på internettet, SKAL du straks kontakte FynBus Flextrafik på tlf. 63 11 22 55.

Du kan bestille Flextur til andre end dig selv. Ved bestilling af rejser med medrejsende vil du blive opkrævet ud fra din valgte betalingsmåde. Ved bestilling af rejser, hvor du ikke selv rejser med, er det vigtigt, at du benytter feltet ”Navn på rejsende, hvis ikke det er dig selv”, da chaufføren dermed får besked om hvem, der skal med.

 

Forsinkelser og udeblevne vogne

Vognen, der skal hente dig, må komme 5 minutter før og op til 15 minutter efter det oplyste afhentningstidspunkt og regnes inden for det tidsrum for rettidig. Hvis vognen er mere end 15 minutter forsinket, og du ikke er blevet kontaktet af Flextrafik, skal du hurtigst muligt ringe på tlf. 63 11 22 55 – tast 2.

Hvis du herefter venter mere end 20 minutter, træder FynBus’ rejsegaranti i kraft. Se mere på fynbus.dk/rejsegaranti-for-flextrafik.

Hvis vognen udebliver, hæfter du ikke for betalingen af rejsen, så længe FynBus Flextrafik har været kontaktet.

Hvis du efter aftale med Flextrafik vælger at vente på vognen, får du turen uden beregning.

Hvis du efter aftale med Flextrafik selv bestiller en taxa, kan du efterfølgende få beløbet refunderet.

 

Hvis vognen kommer forgæves

Hvis vognen kommer for at hente dig på den ved bestilling oplyste adresse inden for det tidsinterval, der er oplyst på ordrebekræftelsen, og det ikke er muligt for chaufføren at finde dig eller komme i kontakt med dig, hæfter du for betaling af rejsen. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke afbestiller rejsen inden for ovenstående tidsfrist.

 

Rejsens pris

Rejsens pris vises umiddelbart inden bestilling og fremgår desuden af ordrebekræftelsen, som vises, når du har bestilt rejsen. Du har mulighed for på ordrebekræftelsen at vælge ”Afbestil rejse”, hvis du fortryder.

fynbus.dk/godtur kan du se taksterne for Flextur.

 

Personlige oplysninger

Alle personlige oplysninger (herunder CPR-nr.) bliver behandlet strengt fortroligt. For at din rejse kan udføres, og du kan betale for den, videregives dine oplysninger til:

-        FlexDanmark, som er det selskab, der driver det IT-system, der planlægger din rejse på vognen.

-        Nets DanID, der leverer det betalingsmodul, som du benytter til at oprette din betalingskortaftale med.

-        Et analyseinstitut (ikke CPR-nr.) i forbindelse med Flextrafiks brugerundersøgelser via telefon. Du er ikke forpligtet til at deltage i undersøgelsen og kan afstå fra at deltage, hvis du skulle blive kontaktet i forbindelse med undersøgelsen.

-        I forbindelse med rejsens udførelse er det nødvendigt, at FynBus udleverer dit navn samt evt. oplyst telefonnummer til den chauffør, der udfører rejsen.

Du kan blive kontaktet på mail, sms eller telefon med information, som efter FynBus’ vurdering er relevant for dig.

 

Reklamationer og henvendelse til FynBus

Reklamationer vedrørende Flextur rettes til FynBus inden 5 dage fra kørselsdatoen:

 

FynBus

Flextrafik

Tolderlundsvej 9

5000 Odense C

E-mail: flextrafik@fynbus.dk

 

Betalingsvilkår

Betalingsvilkårene gælder for alle kundeprofiler tilmeldt Flextur.

 

Betingelser for indgåelse af betalingsaftale med betalingskort

Du tilmelder dig abonnementsbetaling til Flextur ved at udfylde en kundeprofil og tilmelde dit betalingskort hertil.

Dit betalingskort skal være gyldigt for at kunne indgå en betalingsaftale med FynBus. Du skal også oplyse din e-mailadresse på din kundeprofil for at kunne bruge Flextur. E-mailadressen vil blandt andet blive benyttet til kvitteringer for tilmelding og betaling, til ordre- og afbestillingsbekræftelser på bestilte ture, samt hvis nærværende handelsbetingelser ændres, og disse skal sendes til dig.

 

Betaling for udført Flextur

Betaling for Flextur trækkes på din konto 5 hverdage efter den dato, hvor rejsen udføres.

Du skal altid sørge for at ændre dine kortoplysninger, hvis du får nyt betalingskort. Hvis dit betalingskort udløber, efter at du har kørt Flextur, og inden betalingen skulle gennemføres, 5 hverdage efter turen er kørt, vil du ikke kunne bestille eller køre Flextur igen, førend du har gennemført den manglende betaling.

Hvis din kundeprofil spærres i tiden mellem bestillingen og udførelsen af din Flextur, vil din kørsel ikke blive udført.

Hvis du får et nyt betalingskort i tiden mellem bestillingen og udførslen af din rejse, skal du, senest dagen inden rejsen skal udføres, tilmelde det nye betalingskort til din kundeprofil. Herved vil betalingen for rejsen kunne gennemføres som normalt 5 hverdage efter rejsens udførelse.

 

Manglende betaling

Hvis du ikke betaler for din udførte rejse, bliver din kundeprofil spærret for udførsel af Flextur. Det gælder også, hvis en betaling ikke gennemføres, fordi dit betalingskort er udløbet. Det vil ikke være muligt at bestille flere rejser via selvbetjening, førend du har betalt dine ubetalte udførte rejser. Bestilte ture slettes og skal bestilles igen, når betalingsforholdet er bragt i orden.

 

Opsigelse af betalingsaftale med betalingskort

Betalingsaftale for Flextur gælder, indtil du selv opsiger den. Du kan til enhver tid opsige din betalingsaftale.

Betalingsaftale med betalingskort opsiger du ved at slette dine kortoplysninger under din kundeprofil. Din kundeprofil vil fortsat eksistere, men det vil ikke være muligt at bestille ture med den. Skulle du på et senere tidspunkt ønske igen at benytte ordningen Flextur med betalingskort, registrerer du blot dine kortoplysninger på ny.

 

Opbevaring af kortoplysning

Dine kortoplysninger vil ikke blive videregivet til andre og vil kun blive anvendt til at trække betaling for Flextur, der er bestilt med din kundeprofil, og som er blevet udført/ikke afbestilt.

 

Priser

Du kan se prisen på din rejse, inden du bestiller den og på din ordrebekræftelse, når du har bestilt rejsen. Det er muligt straks at afbestille rejsen, hvis du fortryder.

For betalingsaftaler med betalingskort hæves beløbet på det kort, du har oplyst ved tilmelding, 5 hverdage efter din udførte rejse.

 

Ansvar og hæftelse

Du er ansvarlig for, at det betalingskort, der er anvendt til at bestille og betale din rejse, er gyldigt, ikke er spærret, og at det er tilknyttet en konto med dækning for det skyldige beløb på tidspunktet for opkrævningen.

Du hæfter for forgæves ture og vil blive opkrævet på det tilknyttede betalingskort, hvis turen ikke er afbestilt inden for tidsfristen.

 

Samtykke

Ved accept af disse Handelsbetingelser og Betalingsvilkår giver du samtykke til, at FynBus Flextrafik må kontakte dig i forbindelse med kørsel på de i kundeprofilen afgivne oplysninger.

 

Ændringer af priser og vilkår

Ændringer af priser og vilkår varsles via den e-mailadresse, du har oprettet dig med, samt fremgår af fynbus.dk/flextrafik.

 

Disse abonnementsbetingelser er gældende pr. 21. maj 2014.

Sidste ændringsdato: 08. februar 2022

 

Handelsbetingelser og betalingsvilkår kan løbende ændres.

Du vil blive orienteret herom via den e-mailadresse, du har opgivet under oprettelsen af din profil.

 

Handicapkørsel og anden visiteret kørsel

Handicapkørsel og anden visiteret kørsel administreres af trafikselskabet FynBus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C, som en del af Flextrafik. De til enhver tid gældende vilkår for anvendelse af Handicapkørsel og anden visiteret kørsel findes på fynbus.dk/flextrafik

 

Handelsbetingelser

 

Hvor kan du køre

Som visiteret kunde hos FynBus kan du køre Handicapkørsel og anden visiteret kørsel i de geografiske områder, der er beskrevet for ordningen på fynbus.dk/flextrafik, eller som er oplyst ved visitationen.

 

Hvem kan køre ?

Handicapkørsel og anden visiteret kørsel kan kun bestilles og udføres af kunder, der er visiteret hertil af borgerens hjemkommune, og som opretter en kundeprofil på fynbus.flextrafik.dk. Oprettelse kræver en unik e-mailadresse og – i de fleste tilfælde – NemID/MitID.

 

Betaling

Ved bestilling via selvbetjening kan du vælge mellem følgende 2 måder at betale for din kørsel:

1) Betalingskort og 2) kontant i bilen.

 

Ad 1) Betalingskort

Du kan bestille Handicapkørsel og anden visiteret kørsel, hvor du betaler med betalingskort.

Handicapkørsel og anden visiteret kørsel kan kun betales med de betalingskort, der er mulige i systemet, og ikke med Rejsekort eller periodekort fra FynBus eller DSB. Ved betaling med betalingskort trækkes betalingen på din konto 5 hverdage efter den dato, hvor rejsen udføres.

Betalingskortet skal tilmeldes kundeprofilen, før en rejse bestilles.

På nuværende tidspunkt dækker betegnelsen ”betalingskort” over følgende korttyper:

  • Dankort/VISA Dankort,
  • Visa/Electron,
  • American Express,
  • MasterCard, og
  • JCB

FynBus kan løbende ændre listen over hvilke betalingskort, der mulige at bruge.

 

Ad 2) Kontant i bilen

Du har også mulighed for at bestille Handicapkørsel og anden visiteret kørsel, hvor du betaler kontant i bilen. Du skal medbringe kontanter til chaufføren. Ved bestilling får du oplyst hvilket beløb, du skal medbringe til at betale for din kørsel.

Vær opmærksom på hvilken betalingsmåde, du har valgt for den enkelte tur. Se hvad, der står i din ordrebekræftelse.

 

Bestilling og afbestilling

Du skal bestille Handicapkørsel og anden visiteret kørsel senest 2 timer før rejsens start og op til 14 dage før selve rejsedagen.

Ved bestilling af Handicapkørsel og anden visiteret kørsel skal du være opmærksom på, at det er de korrekte adresser, du indtaster, således at vognen ikke kører forgæves.

Du er selv ansvarlig for, at rejsetidspunkt og adresserne på din rejse er korrekte. Umiddelbart efter bestilling får du tilsendt ordrebekræftelse på den oplyste e-mailadresse. Du skal kontrollere ordrebekræftelsen og afbestille rejsen igen, hvis den ikke svarer til den afgivne bestilling.

Hvis en rejse skal ændres online, skal dette ske senest 2 timer før rejsens start. En ændring af en rejse sker ved afbestilling af den uønskede rejse og bestilling af en ny rejse.

Hvis du fortryder din bestilling af en rejse, kan du afbestille rejsen umiddelbart efter bestilling.

Afbestilling af rejser skal ske hurtigst muligt og senest 1 time før rejsens start. En rejse kan afbestilles via din rejseoversigt, når du er logget ind på fynbus.flextrafik.dk eller via app’en ”Flextrafik”. Du kan se, at rejsen er afbestilt, når den er fjernet fra oversigten over dine kommende rejser.

Alle rejser, der er bestilt i dit cpr-nummer, kan ses på fynbus.flextrafik.dk og i app’en. Dette gælder også for fx Flextur og Plustur bestilt via Rejseplanen / Rejseplanens app / rejseplanen.flextrafik.dk samt for andre typer kørsel bestilt via telefon eller på anden måde. Rejser, der ikke er bestilt via fynbus.flextrafik.dk eller app’en, vil dog alene fremgå med dato, klokkeslæt og til-/fra-adresser. For disse rejser vil du således ikke kunne se yderligere oplysninger såsom hvilken type kørsel, der er tale om. Vær derfor opmærksom, hvis du benytter andre former for flextrafik til fx OUH eller andet. Alle rejser, uanset hvor de er bestilt, vil kunne afbestilles via fynbus.flextrafik.dk og app’en.

Hvis du ikke kan afbestille din rejse via rejseoversigten på internettet, SKAL du straks kontakte FynBus Flextrafik på tlf. 63 11 22 55.

 

Forsinkelser og udeblevne vogne

Vognen, der skal hente dig, må komme 5 minutter før og op til 15 minutter efter det oplyste afhentningstidspunkt og regnes inden for det tidsrum for rettidig. Hvis vognen er mere end 15 minutter forsinket, og du ikke er blevet kontaktet af Flextrafik, skal du hurtigst muligt ringe på tlf. 63 11 22 55 – tast 2.

Hvis du herefter venter mere end 20 minutter, træder FynBus’ rejsegaranti i kraft. Se mere på fynbus.dk/rejsegaranti-for-flextrafik.

Hvis vognen udebliver, hæfter du ikke for betalingen af rejsen, så længe FynBus Flextrafik har været kontaktet.

Hvis du efter aftale med Flextrafik vælger at vente på vognen, får du turen uden beregning.

Hvis du efter aftale med Flextrafik selv bestiller en taxa, kan du efterfølgende få beløbet refunderet.

 

Hvis vognen kommer forgæves

Hvis vognen kommer for at hente dig på den ved bestilling oplyste adresse inden for det tidsinterval, der er oplyst på ordrebekræftelsen, og det ikke er muligt for chaufføren at finde dig eller komme i kontakt med dig, hæfter du for betaling af rejsen. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke afbestiller rejsen inden for ovenstående tidsfrist.

 

Rejsens pris

Rejsens pris vises umiddelbart inden bestilling og fremgår desuden af ordrebekræftelsen, som vises, når du har bestilt rejsen. Du har mulighed for på ordrebekræftelsen at vælge ”Afbestil rejse”, hvis du fortryder.

fynbus.dk/handicapkoersel kan du se taksterne for Handicapkørsel. De anførte takster for Handicapkørsel er ligeledes gældende for anden visiteret kørsel bestilt via selvbetjening.

 

Personlige oplysninger

Alle personlige oplysninger (herunder CPR-nr.) bliver behandlet strengt fortroligt. For at din rejse kan udføres, og du kan betale for den, videregives dine oplysninger til:

  • FlexDanmark, som er det selskab, der driver det IT-system, der planlægger din rejse på vognen.
  • Nets DanID, der leverer det betalingsmodul, som du benytter til at oprette din betalingskortaftale med.
  • Et analyseinstitut (ikke CPR-nr.) i forbindelse med Flextrafiks brugerundersøgelser via telefon. Du er ikke forpligtet til at deltage i undersøgelsen og kan afstå fra at deltage, hvis du skulle blive kontaktet i forbindelse med undersøgelsen.
  • I forbindelse med rejsens udførelse er det nødvendigt, at FynBus udleverer dit navn samt evt. oplyst telefonnummer til den chauffør, der udfører rejsen.

Du kan blive kontaktet på mail, sms eller telefon med information, som efter FynBus’ vurdering er relevant for dig.

 

Reklamationer og henvendelse til FynBus

Reklamationer vedrørende Handicapkørsel og anden visiteret kørsel rettes til FynBus inden 5 dage fra kørselsdatoen:

 

FynBus

Flextrafik

Tolderlundsvej 9

5000 Odense C

E-mail: flextrafik@fynbus.dk

 

Betalingsvilkår

Betalingsvilkårene gælder for alle kundeprofiler tilmeldt Handicapkørsel og anden visiteret kørsel.

 

Betingelser for indgåelse af betalingsaftale med betalingskort

Det er din kommune, der visiterer dig til Handicapkørsel og anden visiteret kørsel. Når du er visiteret, kan du oprette en bruger på fynbus.flextrafik.dk. Oprettelse kræver NemID/MitID og en unik e-mailadresse. Du skal desuden vælge et kodeord. Når du vælger betalingsmåde, skal du samtidigt acceptere betalingsvilkårene for betalingsmåden.

Dit betalingskort skal være gyldigt for at kunne indgå en betalingsaftale med FynBus. Du skal også oplyse din e-mailadresse på din kundeprofil for at kunne bruge Handicapkørsel og anden visiteret kørsel. E-mailadressen vil blandt andet blive benyttet til kvitteringer for tilmelding og betaling, til ordre- og afbestillingsbekræftelser på bestilte ture, samt hvis nærværende handelsbetingelser ændres, og disse skal sendes til dig.

 

Betaling for udført Handicapkørsel og anden visiteret kørsel

Betalingskort

Betaling for Handicapkørsel og anden visiteret kørsel trækkes på din konto 5 hverdage efter den dato, hvor rejsen udføres.

Du skal altid sørge for at ændre dine kortoplysninger, hvis du får nyt betalingskort. Hvis dit betalingskort udløber, efter at du har kørt Handicapkørsel eller anden visiteret kørsel, og inden betalingen skulle gennemføres, 5 hverdage efter turen er kørt, vil du ikke kunne bestille eller køre Handicapkørsel eller anden visiteret kørsel igen, førend du har gennemført den manglende betaling.

Hvis din kundeprofil spærres i tiden mellem bestillingen og udførelsen af din Handicapkørsel eller anden visiteret kørsel, vil din kørsel ikke blive udført.

Hvis du får et nyt betalingskort i tiden mellem bestillingen og udførslen af din rejse, skal du, senest dagen inden rejsen skal udføres, tilmelde det nye betalingskort til din kundeprofil. Herved vil betalingen for rejsen kunne gennemføres som normalt 5 hverdage efter rejsens udførelse.

 

Manglende betaling

Hvis du ikke betaler for din udførte rejse, bliver din kundeprofil spærret for udførsel af Handicapkørsel. Det gælder også, hvis en betaling ikke gennemføres, fordi dit betalingskort er udløbet. Det vil ikke være muligt at bestille flere rejser via selvbetjening, førend du har betalt dine ubetalte udførte rejser. Bestilte ture slettes og skal bestilles igen, når betalingsforholdet er bragt i orden.

 

Opsigelse af betalingsaftale med betalingskort

Betalingsaftale for Handicapkørsel og anden visiteret kørsel gælder, indtil du selv opsiger den. Du kan til enhver tid opsige din betalingsaftale.

Betalingsaftale med betalingskort opsiger du ved at slette dine kortoplysninger under din kundeprofil. Din kundeprofil vil fortsat eksistere, men det vil ikke være muligt at bestille ture med den. Skulle du på et senere tidspunkt ønske igen at benytte ordningen Handicapkørsel eller anden visiteret kørsel med betalingskort, registrerer du blot dine kortoplysninger på ny.

 

Opbevaring af kortoplysninger

Dine kortoplysninger vil ikke blive videregivet til andre og vil kun blive anvendt til at trække betaling for Handicapkørsel og anden visiteret kørsel, der er bestilt med din kundeprofil, og som er blevet udført/ikke afbestilt.

 

Priser

Du kan se prisen på din rejse, inden du bestiller den og på din ordrebekræftelse, når du har bestilt rejsen. Det er muligt straks at afbestille rejsen, hvis du fortryder.

For betalingsaftaler med betalingskort hæves beløbet på den konto, du har oplyst ved tilmelding, 5 hverdage efter din udførte rejse.

 

Ansvar og hæftelse

Du er ansvarlig for, at det betalingskort, der er anvendt til at bestille og betale din rejse, er gyldigt, ikke er spærret, og at det er tilknyttet en konto med dækning for det skyldige beløb på tidspunktet for opkrævningen.

Du hæfter for forgæves ture og vil blive opkrævet på det tilknyttede betalingskort, hvis turen ikke er afbestilt inden for tidsfristen.

 

Samtykke

Ved accept af disse Handelsbetingelser og Betalingsvilkår giver du samtykke til, at FynBus Flextrafik må kontakte dig i forbindelse med kørsel på de i kundeprofilen afgivne oplysninger.

 

Ændringer af priser og vilkår

Ændringer af priser og vilkår varsles via den e-mailadresse, du har oprettet dig med, samt fremgår af fynbus.dk/flextrafik.

 

Disse abonnementsbetingelser er gældende pr. 21. maj 2014.

Sidste ændringsdato: 08. februar 2022.

 

Handelsbetingelser og betalingsvilkår kan løbende ændres.

Du vil blive orienteret herom via den e-mailadresse, du har opgivet under oprettelsen af din profil.